Český jazyk
Jednotlivé didaktické obrazy i soubory didaktických obrazů určených k výuce češtiny
Č01-soubor didaktických obrazů
  Český jazyk
4670.00 Kč
Soubor 18 didaktických černobílých obrazů o rozměru 100 × 70 cm na pevném svinovacím materiálu „celastik''. Všechny obrazy jsou zalištovány a opatřeny závěsnou a svinovací tkanicí. Celý soubor je nabízen jako celek.
Dát do košíku
 
Č02-soubor didaktických obrazů
  Český jazyk
2570.00 Kč
Soubor 10 ks didaktických obrazů: Zákl. větné členy, Rozvíjející větné členy, Význ. poměr mezi souř. spoj. větami, Skladba – věta, Věta hlav.
a vedl., Čárka ve větě, Věta dvojčlenná a jednočl., Význam slov, Přehled vzorů podst. jmen, Přehled všech vzorů příd. jmen. Provedení: viz soubor Č01.
Dát do košíku
 
Č03-soubor didaktických obrazů
  Český jazyk
1830.00 Kč
Soubor 7 ks didaktických obrazů: Vyjmenovaná slova podle Pravidel českého pravopisu včetně srovnání nepravých hononym.
(Provedení – viz Č01)
Dát do košíku
 
Č04-soubor didaktických obrazů
  Český jazyk
2570.00 Kč
Soubor 10 ks didaktických obrazů obsahuje obtížné jevy z pravopisu i tvarosloví, např.: Dělení slov, Tvoření slov, ú–ů, s–z–vz, Psaní slov přejatých a cizích, a pod.
(Provedení – viz Č01)
Dát do košíku
 
Č05-didaktický obraz Vyjmenovaná slova
  Český jazyk
490.00 Kč
Didaktický obraz 100 x 70 cm, který by neměl chybět v žádné škole. Lišty,závěsná a svinovací tkanice. Dát do košíku
 
Č06-nástěná osa Abeceda
  Český jazyk
610.00 Kč
Česká abeceda - malá a velká tiskací písmena na plastové nástěnné ose. Dát do košíku
Stránky: | 1 |